RETRAST - Hliníkové profily, AL Profily, péče o hliník

Společnost Retrast trade s.r.o. nabízí řešení a návrhy konstrukcí pomocí atypických hliníkových profilů s cílem posyktovat svým odběratelům poskytovat rychlé a kvalitní služby dle jejich pořadavků.

Hliníkové profily

Hliníkové profily


Během našeho působení jsme získali spoustu zkušeností s novými technologiemi a trendy v oblasti zpracování a výroby hliníkových profilů a ostatních materiálů. Zákazníkům se snažíme vždy poskytnout maximální kvalitu servisu i dodávaného materiálu, což se nám vrací v podobě jejich dlouhodobé přízně.


V současné době nabízíme široký sortiment profilů i plechů ze slitin hliníku. Naše společnost také nabízí celý program profilů a doplňkových materiálů k polykarbonátům.
Hliník (Aluminium) je prvek III.A skupiny periodické tabulky. Hliník má oxidační číslo 0, má 3 valenční elektrony 3s2 3p 1. Nachází se ve III skupině (jsou to sloučeniny hlinité a hlinitany).


Hliník (Aluminium) je tvrdý stříbřitošedý, lehký kov. Je dobrým vodičem tepla, elektrického proudu a má dobré mechanické vlastnosti. Hliník je dobrý kujný kov k tvoření za tepla i za studena. Bod tání hliníku je 659 °C, bod varu je 2500 °C.


Hliník (Aluminium) má měrný el. odpor je 0,02778 . mm2/m. V Beketovově řadě napětí je nalevo od vodíku a proto je hliník velmi elektropozitivní kov. Hhustota hliníku je 2.7 g/cm3.


Hliník se vyrábí z bauxitu.Přímá výroba hliníku z rud není možná, a proto se vyrábí ve dvou etapách : Začíná výrobou čistého Al203 , který se elektrolýzou zpracovává na kovový hliník.


Hlavní surovinou k výrobě hliníku je bauxit, obsahuje 55 až 65% Al203, lze ho vyrobit i z jiných druhů surovin jako např. kaolin, syenitu, leucitu, nefelinu atd., ale nevyplatí se to, protože výroba je velice nákladná. Někdy jde o kombinovanou výrobu Al203 a alkálií, popř. cementu. Pochody výroby Al 203 se dělí na pochody kyselé a zásadité. Kyselých metod se používá ke zpracování nebouxitických surovin. Bayerův zásaditý pochod se zakládá na principu rozkladu bauxitu sodným louhem za vyšších teplot a tlaků v autoklávech. Tím vzniká hlinitan sodný a nerozpustný zbytek. Od roztoku se oddělí usazováním a filtrováním. Roztok hlinitanu se vymícháváním, očkováním, hydroxidem hlinitým a následným ředěním rozloží na Al(OH)3 a NaOH. Hydroxid hlinitý se při 1200 oC kalcinuje na Al2O3 , to je konečná surovina pro elektrolýzu hliníku Bayernovým pochodem, hodící se pro zpracování bauxitu s vysokým křemičitým modulem, který se převede na Al2O3. Tyto postupy jsou velice nákladné, proto nejsou zavedeny v průmyslu. Kovový hliník se vyrábí tavnou elektrolýzou, tímto způsobem vyrobený hliník má čistotu od 99,5% Al více.


Hlavní nečistotou v hliníku je železo a křemík.Hliník, který se vyčerpává z elektrolýzních van, do udržovacích pecí se převáží v pánvích, z kterých se odlévají buď kousky nazývané ingoty, nebo i polotovary (drát, cihly atd.) Na odstranění nekovových nečistot a plynů se používá rafinačních postupů pomocí rafinačních solí, chlórování atd. Velmi čistý hliník se používá na výrobu speciálních slitin hliníku používaných v elektrotechnice, chemii, v motorech automobilů.


Sloučeniny prvku jsou:

  • Al2O3 - oxid hlinitý (rubín, smirek, korund)
  • Na3AlF6 - kexafluorohlinitan sodný (kryolit)
  • AlCl3 - chlorid hlinitý
  • Al2(SO4)3 - síran hlinitý
  • Al(CH3COO)3 - octan hlinitý
  • K Al (OH)4 - tetrahydroxohliniton draselný
  • Al (OH) - hydroxid hlinitý
  • Al2 (HPO4)3 - hydroyevfosforečnan hlihitý

Hliník je druhým nejpoužívanějším prvkem po železe. Hliník se používá hlavně v elektrotechnice jako vodič, v chemii jako přísada do sloučenin. Dále se používá k vedení vysokého napětí, protože je levnější a hlavně lehčí než měď. Dále se používá v potravinářství jako obalová technika (alobal, hliníková fólie). Velice často se setkáváme s pojmem dural, což je slitina manganu, hořčíku a mědi. Stále častěji se používá jako stavební materiál díky své pevnosti.


Použitá literatura:
1. Čipera J. Chemie A SPN Praha 1984
2. Technický naučný slovník 2 díl E – I Praha 1982
3. ABC číslo čas. 9. ročník 11. Rok 1989 J. Kukla Význam hliníku
4. J.Lauš Elektrotechnické materiály INCOTEX Brno 1991


Péče o hliník


Jak správně pečovat o hliníkové profily s povrchovou úpravou?
Pro běžnou údržbu stačí vlhký hadřík a pro odstranění mastných nečistot můžeme mírně přidat saponát. V žádném případě nepoužívejte abrazivní písky či pasty (ani v tekutém provedení), protože by mohly poškodit povrchovou úpravu.


Jaká je životnost povrchových úprav hliníkových profilů?
V interiéru je hliník při běžném používání velice odolný. Hliník a jeho různé varianty povrchových úprav jsou mnohem odolnější vůči drobnému mechanickému poškození (vrypy, oděrky) než ostatní běžné materiály (dřevo,plasty,textilie)


2013-2017 © Copyright by RETRAST a.s., All rights reserved. Developed by www.WML.cz